Droplets - WebsiteBaker Admintool / Core addition

Droplets zijn kleine stukjes php code die via een simpele aanroep op vrijwel iedere plek in WebsiteBaker gebruikt kunnen worden.

De aanroep van een droplet gaat doormiddel van het plaatsen van de droplet functienaam tussen dubbele-blokhaken.
De functie zal door het WebsiteBaker CMS worden uitgevoerd waarbij het resultaat op de plaats komt van de aanroep.

Parameters die een droplets eventueel nodig heeft worden op dezelfde manier als bij url's opgegeven.
[[mijndroplet?parameter1=abc&parameter2=123]]

Droplets bestaan sinds versie 2.7, en zijn sinds versie 2.8.0 als standaard functionaliteit opgenomen in WebsiteBaker.

 

Screenshots


EN: Due to the new privacy laws I have decided to remove the Disqus commenting. Please use the WebsiteBaker or WBCE forum.
NL: Vanwege de nieuwe privacy regels heb ik moeten besluiten om de Disqus commentaren uit te schakelen. Gebruik a.u.b. het WebsiteBaker of WBCE forum.