CaptionSider - WebsiteBaker Admintool/Snippet

De CaptionSlider is een WebsiteBaker snippet met een bijbehorende AdminTool die je in staat stelt om een overvloeiende header met schuivende teksten te maken in je website.

De admin-tool wordt gebruikt om de afbeeldingen en de teksten te beheren. Er kunnen meerdere banner groepen worden gemaakt met ieder hun eigen afmetingen.

De snuippet aanroep wordt geplaatst in de template op de plaats waar de afbeeldingen moeten komen.

De CaptionSlider maakt gebruik van jQuery (onderdeel van WebsiteBaker sinds versie 2.8) en stuurt valide XHTML (strict) uit.

Meer informate en een download mogelijkheid vind je op captionslider.allwww.nl

Tip: In het WebsiteBaker forum zijn door gebruikers ook verschillende andere beheerversies en snippets gepubliceerd.

Nieuw: bekijk als alternatief de nieuwe MiniSlider

Screenshots


EN: Due to the new privacy laws I have decided to remove the Disqus commenting. Please use the WebsiteBaker or WBCE forum.
NL: Vanwege de nieuwe privacy regels heb ik moeten besluiten om de Disqus commentaren uit te schakelen. Gebruik a.u.b. het WebsiteBaker of WBCE forum.