Droplets - WebsiteBaker Admintool / Core addition

Droplets zijn kleine stukjes php code die via een simpele aanroep op vrijwel iedere plek in WebsiteBaker gebruikt kunnen worden.

De aanroep van een droplet gaat doormiddel van het plaatsen van de droplet functienaam tussen dubbele-blokhaken.
De functie zal door het WebsiteBaker CMS worden uitgevoerd waarbij het resultaat op de plaats komt van de aanroep.

Parameters die een droplets eventueel nodig heeft worden op dezelfde manier als bij url's opgegeven.
[[mijndroplet?parameter1=abc&parameter2=123]]

Droplets bestaan sinds versie 2.7, en zijn sinds versie 2.8.0 als standaard functionaliteit opgenomen in WebsiteBaker.

 

Screenshots

comments powered by Disqus

If you use the free modules found on this website in your projects, please consider making a donation to keep the coffee flowing and the servers running.
 

Donations using PayPal.

(a permanent donation link is in the footer of this website)

Thanks!